pakirsti

pakirsti
3 pakìrsti intr. J.Jabl, 453, Kv, pakir̃sti Slnt, Als, Šn pabusti: Anksti pakirdęs dėdė Jefimas žabojo nepasiduodantį arklį J.Balt. Pragys paukšteliai, pakirs žvėreliai A.Vien. Adomėlis, pakirdęs iš savo susimąstymo, atsikėlė, pasižvalgė į dangų V.Myk-Put. Kai pakirdo visas būrys, kieme jau buvo šviesu . Bet daktaras, nė sykio nepakirdęs, išmiegojo visą naktį Vaižg. Aš pakirdau anksčiau, nei pratęs . Pakirdęs apsisukiau ant antro šono M.Valanč. Anksti rytą pakìrdo vyrai Mrk. Ant rytojaus pakìrdę šunys pamatė, kas nutiko Š. Ką tiktai pakir̃do vaikas iš miego Sr. Vasarą visi anksti pakir̃sta Lzd. Naktį pakir̃do ir kažkur pražuvo Šl. Pakirdęs nežinojo, kiek miegojęs . \ kirsti; pakirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pakirsti — 1 pakir̃sti, pàkerta, pakir̃to 1. tr. nukirsti: Senapušė pakirsti dar niekam nebuvo atėję į galvą Vaižg. Medžių vogt ar ką pakir̃st kas rudenį rengias K.Donel. Numirė jisai kaip pakirsta liepa V.Krėv. Pakirsiu pakirsiu, žaliąjį klevelį pakirsiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiršti — pakir̃šti intr. supykti: Jis labai pakiršo J. Jei sakys neduoti, tada pakirš ant jo ciesorius BPII497. Ir jis atstojo nuog faraono didei pakiršęs BB2Moz11,8. Ir kalnų tvirtybė krutėjo ir viskėjo, kaip jis pakiršo RBPs18,8. Neigi prieš Dievą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirsti — pakir̃sti 1 vksm. Pasvi̇̀ro pakirstà ẽglė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pakirsti — pakir̃sti 2 vksm. Vãsarą visi̇̀ anksti̇̀ pakir̃sta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirsti — 1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkiršti — apkir̃šti intr. supykti: Aš apkiršaũ ant tavęs, t. y. įpykau J. Bitės nemėgsta smarvės, tuoj apkir̃šta Jž. kiršti; apkiršti; įkiršti; pakiršti; sukiršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėsti — Š, Rtr; SD203, Q83,261, Sut, N, M, L 1. tr., intr. K, LL116, DŽ, NdŽ susėsti aplink: Visi stalai buvo vyrų ir moterių apsėsti Skrb. Kai apsėda visa šeimyna apie stalą, net gražu žiūrėt Pnd. Jį apsėdo iš abiejų kraštų An. Apsėdot, ažusėdot –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — àš pron. pers. I prs. sing. 1. SD73 vartojamas kalbančiojo žymėti pačiam save: Aš darbe pirmūnė noriu būti rš. Aš jai kėliau kepurėlę, ji man nė žodelio J.Jabl. Aš daug ašarų praliejau jo dėlei B. ^ Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa B.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”